La regla de l'IVA "5 percent of interest": un exemple de càlcul quan s'aplica. Comptabilitat separada

Si l'organització du a terme simultàniament operacions que siguin objecte d'impostos i no subjectes a l'IVA, està obligat a realitzar una comptabilització separada de la suma dels impostos. Això es proporciona en art. 170 del Codi Tributari de la Federació de Rússia. Els imports recaptats per a les operacions tributàries són deduïbles. En una situació diferent, haureu de fer proporcions per a cadascun ...

Llegeix més