Què és un tribunal administratiu? Quina és la diferència entre un tribunal civil?

Què és un tribunal administratiu? Quina és la diferència entre un tribunal civil? Considera les relacions jurídiques que sorgeixen entre l'estat i el ciutadà, que van sorgir com a conseqüència de la comissió d'un delicte administratiu. Aquestes són les normes de l'anomenat dret públic. En els procediments civils, les disputes es resolen entre subjectes de dret privat (persones). ...

Llegeix més