Signes del contracte. Què signifiquen aquests signes d'un tractat de dret civil, com la realitat i la consensualitat?

Signes del contracte. Què signifiquen aquests signes d'un tractat de dret civil, com la realitat i la consensualitat? Les característiques del contracte es determinen d'acord amb l'art. 420, 421, 422 del Codi civil de la Federació de Rússia. La realitat del contracte implica que es compleixen o es compleixen els termes del contracte. El consens significa que les parts en l'acord van arribar a ...

Llegeix més