qui fa el calendari de vacances?

qui fa el calendari de vacances? Un conveni col·lectiu pot preveure un procediment diferent per elaborar un calendari de vacances. Personal Personal, tenint en compte l'opinió de l'òrgan de representació. L'horari de vacances ha de ser elaborat pel cap de cada unitat estructural, i el calendari de personal s'elabora mitjançant el calendari consolidat. El personal no pot saber ...

Llegeix més

Necessites un registre de treball o suficient per confirmar el treball. Relacions, per exemple, en cas de jubilació

Necessites un registre de treball o suficient per confirmar el treball. Relacions, per exemple, en cas de jubilació, mentre es requereix una pensió per al càlcul de les pensions, es requereix un llibre de treball, i això no es pot evitar. 1) un treballador normal sempre manté una còpia Xerox d'una obra 2) un llibre per a un altre ...

Llegeix més