Punt de referència: què és? Per què necessitem punts de referència en la construcció, la geodèsia, l'empresa o la ciència?

De vegades es fan servir conceptes científics o altres conceptes específics en àrees no relacionades amb l'original. Així va passar amb el terme geodèsic "punt de referència". Segons la definició, una referència geodèsica és una marca o signe fixat en un punt concret de la superfície terrestre. Les coordenades i l'alçada d'aquest ...

Llegeix més