és necessari obtenir Cloroacetona C3H5ClO amb l'ajuda d'HCl d'acer clorhídric i acetona C3H6O. què més necessites per rebre?

per obtenir cloroacetona C3H5ClO amb àcid clorhídric HCl i C3H6O acetona. ¿Què és el que necessita per obtenir? Així Dorgu per Leuckart varish reacció i la necessitat Fenilacetona? Cloroacetona s'obté per cloració d'acetona a la llum en presència de carbonat de calci i pirotek.info/Iadu/xloraceton.htm aigua ...

Llegeix més