Quant temps s'està preparant per a un passaport estranger? I quins documents es necessiten? Preguntin qui sap!

Quant temps s'està preparant per a un passaport estranger? I quins documents es necessiten? Preguntin qui sap! 1. Aplicació de la forma establerta per duplicat. 2. Passaport d'un ciutadà de la Federació de Rússia. 3. Certificats de naixement de nens que no han arribat a la 14 d'edat, amb un full solta o amb un segell que confirma la pertinença a la ciutadania ...

Llegeix més